دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و روانشناسی

شروع رویداد
چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۷ بهمن ۹۵ ۰۰:۰۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و روانشناسی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۵۳۶۶۴۸۶۰۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
شرکت در همایش بصورت غیر حضوری - دانشجویی - یک مقاله
۷ بهمن
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
شرکت در همایش به صورت حضوری - دانشجویی - یک مقاله
۷ بهمن
۳۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
شرکت در همایش بصورت غیر حضوری - غیر دانشجویی - یک مقاله
۷ بهمن
۲۵۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
شرکت درهمایش بصورت حضوری غیر دانشجویی - یک مقاله
۷ بهمن
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
مقاله دوم -(حضوری و غیر حضوری )(دانشجویی و غیر دانشجویی)
۷ بهمن
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
مقاله سوم -(حضوری و غیرحضوری)(دانشجویی و غیر دانشجویی)
۷ بهمن
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
مقاله چهارم -(حضوری و غیرحضوری)(دانشجویی و غیر دانشجویی)
۷ بهمن
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
چاپ در مجله فارسی
۷ بهمن
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
چاپ درمجله علمی پژوهشی بین المللی
۷ بهمن
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

آدرس:قم .

موقعیت جغرافیایی رویداد