دومین کنفرانس دنیای اقتصاد و IT

شروع:
دوشنبه ۸ مهر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ ۱۶:۰۰
دومین کنفرانس دنیای اقتصاد و IT
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تبریز پاستور قدیم. سالن تشریفات استانداری