روابط عمومی دیجیتال چیست؟

شروع:
جمعه ۲۸ تیر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
جمعه ۲۸ تیر ۹۸ ۱۶:۰۰
روابط عمومی دیجیتال چیست؟
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

آرمان صفایی

آرمان صفایی

مدیر توسعه کسب‌وکار تریبون

آدرس:تهران نمایشگاه بین‌المللی، سالن ۸ و ۹، غرفه ۱۶۹۷