رویداد به پایان رسیده است!
درسگفتار روانشناسی فراشخصی در تاریخدوشنبه ۱۶ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

درسگفتار روانشناسی فراشخصی

شروع:
دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ ۱۹:۰۰
درسگفتار روانشناسی فراشخصی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

درباره درسگفتارِ؛
«درآمدی بر روانشناسی فراشخصی»

مکاتب متنوع روانشناسی در عصر حاضر، اعم از رفتارگرایی، روانکاوی فرویدی، شناخت گرایی، و حتی روانشناسی انسان گرا، و ... همه در چارچوبی نسبتا مادی گرایانه و علم گرایانه فعالیت می‌کنند. در این چارچوب، هستی، انسان و شناخت او هیچ بعد معنوی واقعی ندارد و تجربه های عرفانی نیز یکسره به عوامل نوروپاتولوژیکال یا عوامل اجتماعی- شناختی و ... فروکاسته می‌شوند.

مزلو در اواخر دهه 60 از جریان دیگری در روانشناسی دم زد که محدودیت های چنین مکاتبی را نداشته باشد. در این مکتب، که بعدها روانشناسی فراشخصی (Transpersonal Psychology) نام گرفت، ضمن ارج نهادن به دستاوردهای علمی، با پرهیز از علم گرایی، تجربه های عرفانی جدی‌تر مورد مطالعه قرار گرفته و براین اساس، هویت شخص از محدودیت های معمول فراتر و شامل جنبه های وسیع‌تر و عمیق‌تری از هستی در نظر گرفته می‌شود.
در این جلسات سعی شده است تا به عنوان درآمدی بر روانشناسی فراشخصی، با تاریخ و جغرافیای این مکتب در میان سایر مکاتب، موضوع آن، برخی پیش فرضها و مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی آن، اقسام تجربه هایی که به طور خاص در این مکتب بررسی می شود، و رهیافت های این مکتب درمساله درمان و سلامت روانی، آشنایی نسبتا دقیقی حاصل شود.

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
عنوانشروعپایان
دوشنبه 16 بهمن۱۷:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 23 بهمن۱۷:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 30 بهمن۱۷:۰۰۱۹:۰۰
عنوانشروعپایان
دوشنبه 7 اسفند۱۷:۰۰۱۹:۰۰

مدرّس

محمدحسن

محمدحسن

مرصعی

کارشناسی رشته برق (گرایش مخابرات) دانشگاه صنعتی شریف، ورودی سال 82
کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، ورودی سال 89
عنوان پایان نامه: دستگاه مفهومی از نظر پل تاگارد
دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، ورودی 94

برگزارکنندگان

مؤسسه فرهنگی هنری

مؤسسه فرهنگی هنری

سروشِ مولانا

آدرس:تهران شهرآرا، بلوار غربی، مجتمع کوشک، روبروی بلوک 12، ساختمان شماره 15، واحد 501