رویداد به پایان رسیده است!
روایت تصویری اطلاعات (طراحی اینفوگرافیک) در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۴:۰۰

روایت تصویری اطلاعات (طراحی اینفوگرافیک)

  • رایگان
  • اصفهان
  • تکنولوژی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل هایی که در این کارگاه دنبال میکنیم:


۱-دسته بندی و ساده سازی اطلاعات ۲-بصری سازی اطلاعات ۳-بررسی مفهوم و اهمیت اینفوگرافیک ۴-دسته بندی انواع اینفوگرافیک دیزاین ۵-ابزارهای اینفوگرافیک ۶-بررسی نمونه های اینفوگرافیک ۷-دیزاین گزاره اینفوگرافیک (کارگاهی)

سخنرانان

استاد مریم لکی
استاد مریم لکی
پژوهشگر و طراح گرافیک
  • شروع: چهارشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸:۰۰

آدرس: اصفهان خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کتابخانه مویدالاطبا، سایت آموزشی