رویداد به پایان رسیده است!
روایت تصویری اطلاعات (طراحی اینفوگرافیک) در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

روایت تصویری اطلاعات (طراحی اینفوگرافیک)

شروع:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ۱۸:۰۰
روایت تصویری اطلاعات (طراحی اینفوگرافیک)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سرفصل هایی که در این کارگاه دنبال میکنیم:


۱-دسته بندی و ساده سازی اطلاعات ۲-بصری سازی اطلاعات ۳-بررسی مفهوم و اهمیت اینفوگرافیک ۴-دسته بندی انواع اینفوگرافیک دیزاین ۵-ابزارهای اینفوگرافیک ۶-بررسی نمونه های اینفوگرافیک ۷-دیزاین گزاره اینفوگرافیک (کارگاهی)

سخنرانان

استاد مریم لکی
استاد مریم لکی
پژوهشگر و طراح گرافیک

آدرس: اصفهان خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کتابخانه مویدالاطبا، سایت آموزشی