روش های نوین اموزش علوم ویژه دبیران دوره دوم ابتدیی

شروع:
یک‌شنبه ۳ شهریور ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸ ۱۹:۰۰
روش های نوین اموزش علوم ویژه دبیران دوره دوم ابتدیی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علم و صنعت