رویداد به پایان رسیده است!
رویداد ایده پروری بازیهای بومی و محلی در تاریخ جمعه ۲۵ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
جمعه ۲۵ مرداد

رویداد ایده پروری بازیهای بومی و محلی

  • رایگان
  • تهران
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

رویداد ایده پروری بازیهای بومی و محلی


رویداد شامل فرآیند آموزشی،ایده پروری، آموزش های کاربردی در زمينه بازی سازی به منظور معرفی توانمندیهای موجود در این بستر می باشد.

این رویداد با حضور افراد و تیم ها در زمان 24 ساعت متوالی به رقابت، ایده پروری و کارتیمی با حضور مربیان، همراه با دوره های کاربردی می پردازند. افراد در دو کارگاه با رویکرد های زیر شرکت میکنند. در روز بعد تیم ها فرصتی میابند تا ایده و طرح خود را در حضور هیئت داوران ارائه نموده و امتیاز خود را از آنها دریافت نمایند.

این رویداد در 3 حوزه اجرا میگردد:

1-    بازیهای دیجیتالی

2-    بازیهای رو میزی

3-    بازیهای فیزیکی و مهارتی

محورهای رویداد:

o       بازی با مفاهیم گردشگری

o       بازی های فکری ، آموزشی و مهارتی

o       بازی با رویکرد آموزش مفهومی

o       بازی های سنتی و محلی

o     بازی های محیطی، اجتماعی

برگزارکنندگان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
ستاد ملی روز روستا و عشایر
ستاد ملی روز روستا و عشایر
ستاد کسب و کارهای آینده روستا
ستاد کسب و کارهای آینده روستا
شتابدهنده تتکا
شتابدهنده تتکا

زمان‌بندی

روز اول
روز ارایه
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی
تیم سازی
برگزاری کارگاه اول
کار تیمی
برگزاری کارگاه دوم
کار تیمی
عنوانشروعپایان
ارایه در حضور داوران
معرفی تیم های برتر

آدرس: تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن27