رویداد به پایان رسیده است!
رویداد دورهمی تاب فکر در تاریخسه‌شنبه ۳۰ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویداد دورهمی تاب فکر

شروع:
سه‌شنبه ۳۰ آبان ۹۶ ۱۲:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۳۰ آبان ۹۶ ۱۵:۰۰
رویداد دورهمی تاب فکر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 ????جلسه دوم رویداد دورهمی تاب فکر
موضوع:معرفی فرصتهای کسب و کار استان و روشهای نوین ورود به آن ها

آدرس:قم دانشگاه صنعتی قم, قم, استان قم, ایران