رویداد به پایان رسیده است!
رویداد کارآفرینی سلامت زنجان Ino_health در تاریخ جمعه ۱۳ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویداد کارآفرینی سلامت زنجان Ino_health

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۳۰
پایان:
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ ۲۱:۰۰
رویداد کارآفرینی سلامت  زنجان Ino_health
برگزارکننده‌ی رویداد