رویداد کارآفرینی سلامت زنجان Ino_health

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۳۰
پایان:
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ ۲۱:۰۰
رویداد کارآفرینی سلامت  زنجان Ino_health
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:زنجان دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی