رویداد به پایان رسیده است!
رویداد Strategy Talk در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۴:۰۰

رویداد Strategy Talk

  • رایگان
  • اصفهان
  • کارآفرینی
  • شروع: چهارشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز مهندسی توسعه بهره وری و سیستم ها