رویداد به پایان رسیده است!
رویداد Strategy Talk در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویداد Strategy Talk

شروع:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
رویداد Strategy Talk
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس: اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز مهندسی توسعه بهره وری و سیستم ها