رویداد به پایان رسیده است!
رویکرد روانشناختی به داستان های مثنوی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۰

رویکرد روانشناختی به داستان های مثنوی

  • رایگان
  • تهران
  • علوم انسانی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

رویکرد روانشناختی به داستان های مثنوی


مسئلهٔ شناخت انسان و چگونگی رفتار با این گوهر هستی، چه در عرصهٔ مواجهه با خویشتن و چه در عرصهٔ مواجهه با خدای این هستی و مخلوقات این عالم، همواره از مهم ترین دغدغه‌های بشر در بستر تاریخ بوده و هست. نیاز به دست یافتن به شناختی مطابق با واقع از خویشتن در هر فرهنگ و آئینی از اهمیتی بنیادین برخوردار است و به پیروان آن دین و آیین کمک می کند که  در سایهٔ آن، نیازهای اصیل خویش را از نیازنماها باز شناسند و با پرداختن به آنها، در مسیر زندگی شخصیتی سالم و توانمند داشته باشند.

آئینهٔ مثنوی آئینه‌ای بی‌غبار و درخشان در دستان مولوی است که به صورتی تمام قد لایه‌های ظاهر و باطن آدمیان و هستی را در گسترهٔ زمان و مکان در مقابل دیدگان عالمیان به صورتی زنده در قالب قصه به نمایش می‌گذارد. در طی این دوره کوشش بر این خواهد بود که در ضمن آشنایی با این گنجینهٔ بی‌مانند ادب پارسی، از وجوه معنوی، انسان شناختی و نمادشناختی قصه‌های مثنوی بهره‌ای اجمالی حاصل شود.

موضوع جلسات: 

مولوی کیست و چرا قصهٔ مولوی برای انسان امروز جذابیت دارد؟

انسان امروز چرا خود را نیازمند نگاه مولوی می بیند؟

نگاهی گذرا به مهم ترین آثار مولوی

جایگاه مثنوی در میان آثار مولوی

نسبت بنیادین روانشناسی و مثنوی

خوانش روانشناختی و نمادشناختی نی‌نامه

خوانش روانشناختی و نمادشناختی قصهٔ پادشاه و کنیزک

 خوانش روانشناختی و نمادشناختی قصهٔ بقال و طوطی

خوانش روانشناختی و نمادشناختی قصهٔ طوطی و بازرگان

خوانش روانشناختی و نمادشناختی قصهٔ پیر چنگی.

سخنرانان

دکتر حبیب بشیرپور
دکتر حبیب بشیرپور
استاد دانشگاه شهیدبهشتی

زمان‌بندی

چهارشنبه 5 مهر
چهارشنبه 12 مهر
چهارشنبه 19 مهر
چهارشنبه 26 مهر
عنوانشروعپایان
جلسه اول۱۵:۳۰۱۷:۰۰
عنوانشروعپایان
جلسه دوم۱۵:۳۰۱۷:۰۰
عنوانشروعپایان
جلسه سوم۱۵:۳۰۱۷:۰۰
عنوانشروعپایان
جلسه چهارم۱۵:۳۰۱۷:۰۰

برگزار‌کننده

آواتار

موسسه مینوی خرد روشن

موسسه فرهنگی_پژوهشی، برگزار کنندۀ کلاسها و کارگاه های مختلف در زمینه علوم انسانی، فرهنگی و هنری.

رویداد های برگزارشده۷
  • شروع: چهارشنبه ۴ مهر ساعت ۱۵:۳۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران میدان نبوت، جانبازان شرقی، جنب مرکز پزشکی حقیقت، پلاک 400، طبقه3.