رویداد به پایان رسیده است!
زندگی سالم و شاد با دیابت در تاریخجمعه ۱ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

زندگی سالم و شاد با دیابت

شروع:
جمعه ۱ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۱ آذر ۹۸ ۱۳:۳۰
مکان: تهران
موضوع:پزشکی / آموزش
زندگی سالم و شاد با دیابت
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر سوده رازقی جهرمی

دکتر سوده رازقی جهرمی

دکتری تخصصی تغذیه و استاد دانشگاه

دکتر مستانه تابش

دکتر مستانه تابش

مشاور تغذیه و دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی

دکتر مریم مالکی

دکتر مریم مالکی

دکتری تخصصی اورتز و پروتز

استاد زمانی

استاد زمانی

مدرس دانشگاه رشته آشپزی و هتلداری

توضیحات

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۰:۰۰۱۰:۱۰
سرگرمی۱۰:۱۰۱۰:۳۰
آموزش تغذیه سالم۱۰:۳۰۱۱:۰۰
ایستگاه ورزش/ایستگاه روان/ایستگاه آشپزی / ایستگاه اسکن /آموزش اپلیکیشن۱۱:۰۰۱۳:۰۰
پذیرایی و خاتمه مراسم۱۳:۰۰۱۳:۳۰

آدرس:تهران شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خ.شهید محمود حافظی، پلاک 7 ، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور