رویداد به پایان رسیده است!
زوال رسانه در هنر معاصر با حضور سهند ابر در تاریخ چهارشنبه ۱۲ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

زوال رسانه در هنر معاصر با حضور سهند ابر

شروع:
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
زوال رسانه در هنر معاصر با حضور سهند ابر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی ره