زوال رسانه در هنر معاصر با حضور سهند ابر

شروع:
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ ۱۹:۰۰
زوال رسانه در هنر معاصر با حضور سهند ابر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان میدان فیض نگارستان امام خمینی ره