رویداد به پایان رسیده است!
زیر و بم‌های دنیای یک استارت آپ واقعی: آنچه در کلاس ها تدریس نمی شود در تاریخدوشنبه ۲۱ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

زیر و بم‌های دنیای یک استارت آپ واقعی: آنچه در کلاس ها تدریس نمی شود

شروع:
دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان: تهران
زیر و بم‌های دنیای یک استارت آپ واقعی: آنچه در کلاس ها تدریس نمی شود
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر سعید سهامی

دکتر سعید سهامی

موسس موبی کار

برگزارکنندگان

جشنواره کارافرینی و توسعه کسب و کار شریف

جشنواره کارافرینی و توسعه کسب و کار شریف

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف؛ مجتمع خدمات فناوری