رویداد به پایان رسیده است!
سالیدورک مقدماتی در تاریخسه‌شنبه ۱۴ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سالیدورک مقدماتی

شروع:
سه‌شنبه ۲۹ آبان ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
سالیدورک مقدماتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سر فصل

سرفصل دوره مقدماتی :SolidWorks
1-مقدمه
آشنایی با تقسیم بندیCAD/CAM/CAE
معرفی نرم افزار SolidWorksو قابلیت های این نرم افزار و نحوه نصب آن
معرفی بخش های مختلف نرم افزار
2-محیط دو بعدی
آشنایی با صفحات ترسیم و مبدا مختصات در نرم افزار
نحوه ورود به محیطSketch
اصول طراحی در این محیط
معرفی دستورات محیط دوبعدی line, circle, spline, arc, rectangle, slut, ellipse …
اصول اندازه گذاری و اعمال قیود و تهیه مدل دوبعدی کاملا مقید
کاربرد دستورmirror
انواع حالت دستورpattern
آشنایی با دستوراتtrim/extend  offsetوconvert
طراحی
Sketch های پیشرفته در قالب مثال
3-محیط سه بعدی
آشنایی با اصول انتخاب ترتیب نمایه ها برای ایجاد یک مدل
نحوه تبدیل مدل دو بعدی به سه بعدی
دستورات extruded boss\base, revolved boss\base, swept boss\base, lofted boss\base…

دستورات extruded cut, revolved cut, swept cut, lofted cut….
دستورات mirror, pattern, shape, dome, rib, fillet, chamfer, shell…..
دستور hole wizard
کاربرد مجموعه curves
طراحی چندین قطعه صنعتی در قالب مثال
4-محیط مونتاژ
آشنایی با مفهوم درجات آزادی و مقید کردن اجسام
نحوه ی ورود به محیط assemblyو وارد کردن مدل به این محیط، ویرایش کردن قطعات در این محیط
نحوهی استفاده از کلیدهایmove & rotate component
آشنایی با انواع matesو اعمال این قیود به ، partsویرایش انواعmate
نحوه ی استفاده از دستورات patternدر این محیط
ایجاد نمای انفجاری توسط دستورexploded view
استفاده از دستور interference detection
آشنایی با toolboxو نحوی انتقال قطعات استاندارد به محیطassembly
انیمیشن سازی
طراحی و مونتاژ مکانیزم صنعتی در قالب مثال

5-آشنایی با محیط نقشه کشی
آشنایی با استاندارهای تهیه نقشه دو بعدی از مدل سه بعدی
تهیه صفحه تقشه و ویرایش اطلاعات و جدول نقشه
ایجاد layout برای اندازه گذاری
روشهای وارد نمود مدل در این محیط و روشهای projectبرای ایجاد سه نما ار مدل
نحوه ی اعمال اندازه به تصاویر دو بعدی، استفاده از دستورات noteو ، balloonنحوه ی تلرانس گذاری و اعمال علائم جوشکاری و ماشینکاری و….
آموزش دستورات crop view, section view, detail view, broken-out view
ترسیم نقشه استاندارد قطعات صنعتی در قالب مثال

سرفصل های دوره پیشرفته آموزش نرم افزارSOLIDWORKS
·آموزش ماژول ورقكاری ساليدوركسSheet Metal
·آموزش ماژول تحلیل سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم ها Study Motion
·آموزش رندرينگ با ساليدوركسPhoto View
·آموزش ماژول آناليز در ساليدوركسSolidWorks Simulation

 

برای آموزش هر یک از دستورات و محیط های نرم افزار مثال ها  و تمرین های کاربردی و صنعتی جهت یادگیری بیشتر دانشجویان در نظر گرفته شده است.

برگزارکنندگان

انجمن علمی مکانیک دانشگاه الزهرا

مرکز طراحی و مهندسی معکوس

توضیحات

مدرک معتبر ازانجمن علمی مکانیک دانشگاه الزهرا داده میشود

شروع دوره ۱۵ ابان

توضیحات

آدرس:تهران خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی طبقه اول دانشکده فنی مهندسی کلاس 101