سخنراني علمي با عنوان «تبار شناسي يادگيري الكترونيكي در جهان»

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۳:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵ ۱۴:۳۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
سخنراني علمي با عنوان «تبار شناسي يادگيري الكترونيكي در جهان»
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 اين سخنراني همزمان با «هفته پژوهش» توسط انجمن يادگيري الكترونيكي ايران و با همكاري دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات برگزار مي شود.

آدرس:تهران ميدان آزادي، بزرگراه محمدعلي جناح، بلوار دانش، دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات