سخنرانی با موضوع باز بهنجارش

شروع:
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
سخنرانی با موضوع باز بهنجارش
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه الزهرا،امفی تیاتر علوم پایه ،سالن دکتر فرزانه