سخنرانی با موضوع باز بهنجارش

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادعلوم پایه / فیزیک
اضافه به تقویم
سخنرانی با موضوع باز بهنجارش
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۲۶۱۱۹۲۹
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه الزهرا،امفی تیاتر علوم پایه ،سالن دکتر فرزانه