رویداد به پایان رسیده است!
سخنرانی علمی ظرفیتهاي خطاطی در طراحی مدرن در تاریخ دوشنبه ۲۵ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سخنرانی علمی ظرفیتهاي خطاطی در طراحی مدرن

شروع:
دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۱۱:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۱۳:۳۰
سخنرانی علمی ظرفیتهاي خطاطی در طراحی مدرن
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

آقای حسین قادر
آقای حسین قادر
مدرس دانشگاه

آدرس: نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - دانشکده هنر، معماری و شهرسازی