رویداد به پایان رسیده است!
سرآشپز خورشیدی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سرآشپز خورشیدی

شروع:‌
در ۲ سانس
سرآشپز خورشیدی
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:اصفهان دانشگاه اصفهان ، ضلع جنوبی دریاچه ، نمایشگاه انرژی های خورشیدی