رویداد به پایان رسیده است!
سری کارگاه‌های مهارتی شناختی در تاریخ شنبه ۱ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سری کارگاه‌های مهارتی شناختی

شروع:
شنبه ۱۷ آذر ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۱ دی ۹۷ ۱۷:۳۰
مکان: تهران
سری کارگاه‌های مهارتی شناختی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

کارگاه شناخت تیپ‌های شخصیتی DISC

موضوع کارگاه

چگونگی ارتباط با دیگران در محیط‌های کاری

اصول شخصیتی استخدام و کاریابی

جلوگیری از تنش

پیدا کردن فرد مناسب برای کار

ایجاد شانس برای شراکت

کارگاه فن‌بیان و سخنوری

موضوع کارگاه

رفع ترس از صحبت در جمع

آشنایی به چگونگی تعاملات رفتاری

آموزش جلوگیری از ترس در مواقع ارائه به ویژه دفاع پایان نامه

آموزش هدف گذاری صحیح

شناسایی نقاط قوت و ضعف اهداف

آموزش مکتوب سازی اهداف و چشم انداز‌ها

کارگاه آشنایی با اصول بازار کار

موضوع کارگاه

رفتارشناسی بازار

اصول اولیه ورود به بازار کار

آشنایی کامل با مهارت‌های لازم برای کار

سخنرانان

امیرحسین الداغی

امیرحسین الداغی

مشاور بیمه

فروشنده طلایی بیمه در سال ۹۵

زمان‌بندی

۱۷ آذر
۲۴ آذر
۱ دی
عنوانشروعپایان
کارگاه DISC۱۳۱۷:۳۰
عنوانشروعپایان
کارگاه فن‌بیان و سخنوری۱۳۱۷:۳۰
عنوانشروعپایان
کارگاه آشنایی با اصول بازار کار۱۳۱۷:۳۰

گواهی دوره

آدرس:تهران ولنجک - بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مدیریت و حسابداری