دوره یکساله سفر محتوا (از راه دور)

شروع:
دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۶ بهمن ۹۸ ۱۰:۰۰
دوره یکساله سفر محتوا (از راه دور)
برگزارکننده‌ی رویداد
رویداد آنلاین است