رویداد به پایان رسیده است!
سلسله کارگاه های رصد بازار سرمایه در تاریخ چهارشنبه ۲۲ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰

سلسله کارگاه های رصد بازار سرمایه

  • رایگان
  • شیراز
  • مالی
  • شروع: چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: شیراز محل برگزاری اعلام خواهد شد