رویداد به پایان رسیده است!
سلسله کارگاه های رصد بازار سرمایه در تاریخچهارشنبه ۲۲ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سلسله کارگاه های رصد بازار سرمایه

شروع:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: شیراز
موضوع:مالی / بورس
سلسله کارگاه های رصد بازار سرمایه
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:شیراز محل برگزاری اعلام خواهد شد