سمينار بازاريابي محتوايي

شروع رویداد
شنبه ۴ دی ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۴ دی ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / بازرگانی
اضافه به تقویم
سمينار بازاريابي محتوايي
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك-دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده مديريت واقتصاد سالن علامه محمد تقي جعفري

موقعیت جغرافیایی رویداد