سمینار آشنایی با روش نگارش گرنت های بین المللی

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادتحصیلی / آموزش
اضافه به تقویم
سمینار آشنایی با روش نگارش گرنت های بین المللی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۶۷۰۲۰۴۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، سالن طبقه هشتم