سمینار آشنایی با مصاحبه های فنی برای استخدام در شرکت های اروپایی

شروع:
یک‌شنبه ۱۱ اسفند ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۱ اسفند ۹۸ ۱۹:۰۰
سمینار آشنایی با مصاحبه های فنی برای استخدام در شرکت های اروپایی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرج کرج پل آزادگان رو به رو مسجد مهدویه