سمینار آشنایی با نرم افزار R

شروع رویداد
دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶ ۱۳:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶ ۱۴:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
سمینار آشنایی با نرم افزار R
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی راه آهن