سمینار آشنایی با هک قانونی (CEH V9)

شروع رویداد
چهارشنبه ۲ تیر ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲ تیر ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
سمینار آشنایی با هک قانونی (CEH V9)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۵۳۲۹۱۶۴۱۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم بلوار محمد امین، بین کوی 24 و 26، مجتمع ایده سازان