سمینار آنلاين آشنایی با کنکور دکتری مدیریت در ایران

شروع رویداد
شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ ۲۰:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ ۲۱:۳۰
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
سمینار آنلاين آشنایی با کنکور دکتری مدیریت در ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

کنکور دکتری

 کنکور دکتری مدیریت در سالیان اخیر دست خوش تحولات و تغییرات بسیاری بوده است که موجب سردگمی داوطلبان شده است. اما با تلاش های بسیار سعی شده است تا اشکالات سالیان گذشته برطرف شود و این آزمون با اهیمت به سوی تخصصی شدن و ارتقا سطح کیفی حرکت کند.

در رشته های علوم انسانی و به ویژه مدیریت، داوطلبان در گام اول با تعدد منابع مواجه هستند به گونه ای که نمی دانند که وقت خود را به کدام منبع اختصاص دهند و اولویت زمانی را بر روی کدامیک از منابع بگذارند.

از طرفی عدم شناخت دقیق نسبت به کد رشته های دفترچه، دانشگاه های ارائه دهنده رشته، فنون و نکات مصاحبه از مسائل عمده داوطلبان کنکور دکتری می باشد که در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرند

در این سیمنار سعی بر آن شده که از تجربیات ارزشمند مشاوران و دانشجویان دکتری و داوطلبان قبلی آزمون دکتری مدیریت استفاده شود و مطالبی دقیق، با اهمیت و راهگشا برای داوطلبان کنکور دکتری مدیریت ارائه گردد.

امید است که این سمینار که با هدف آشنایی داوطلبان از کنکور دکتری مدیریت طراحی شده است مورد استفاده مخاطبان قرار گیرد و مفید باشد.

سرفصل های سمینار

در این سمینار تلاش شده است که مبتنی بر آخرین تحولات کنکور دکتری مدیریت سرفصل های ذیل بررسی شود:

- رشته ها و کد رشته های تعریف شده در دفترچه کنکور دکتری مدیریت

- دروس مورد آزمون در هریک از کد رشته های تعریف شده

- منابع مورد نیاز به منظور مطالعه بر اساس اهمیت و اولویت

- دوره های تکمیلی و مورد نیاز داوطلبان


برگزارکنندگان

هم آموز

هم آموز

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

رویداد آنلاین است