رویداد به پایان رسیده است!
سمینار آموزشی رایگان ذهنیت نوآورانه در تاریخ یکشنبه ۱۱ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۰:۰۰

سمینار آموزشی رایگان ذهنیت نوآورانه

  • رایگان
  • ارومیه
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: یک‌شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۰:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: ارومیه خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه، سالن جلسات ساختمان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه