سمینار آموزش دستشویی رفتن به کودک

شروع رویداد
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادشیراز
موضوع رویدادغیره / غیره
اضافه به تقویم
سمینار آموزش دستشویی رفتن به کودک
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:شیراز خیابان زند ،مجتمع IT