رویداد به پایان رسیده است!
سمینار تخصصی IELTS و TOEFL در تاریخ جمعه ۳۱ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار تخصصی IELTS و TOEFL

شروع:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۱:۰۰
پایان:
جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ ۱۳:۰۰
سمینار تخصصی IELTS و TOEFL
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:اصفهان خ بزرگمهر، کوچه 16(کوچه آموزش و پرورش) بعداز ورزشگاه نصر. طبقه دوم خانه جوانان استان اصفهان