رویداد به پایان رسیده است!
سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات در تاریخپنج‌شنبه ۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات

شروع:
پنج‌شنبه ۴ آبان ۹۶ ۰۸:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ آبان ۹۶ ۱۵:۳۰
مکان: تهران
سمینار حضور موفق و موثر در مناقصات
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 • آیا به عنوان یک شرکت کننده در مناقصه (مناقصه گر) با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا هستید؟
• آیا تاکنون از مکانیزمهای قانونی (سوال، اعتراض و شکایت) در مناقصات بصورت مناسب استفاده نموده اید؟
• آیا تمایل دارید با مهارتهای مذاکره در فرایند برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادها آشنا شوید؟
• آیا شرکت شما، استراتژیها و راهکارهای لازم برای قیمت گذاری در مناقصات را دارا می باشد؟

• آیا تمایل دارید با نکات کلیدی در تهیه پیشنهادهای مالی آشنا شوید؟
• آیا اجزا تشکیل دهنده قیمت خام، ضرایب بالاسری و ریسکهای موثر بر پیشنهاد مالی را بدرستی تعیین می نمایید؟
• آیا شرایط فنی، حقوقی و قراردادی مناقصات را در قیمت پیشنهادی تاثیر می دهید؟
• و آیا می خواهید پیشنهادهای فنی و مالی خود را بصورت حرفه ای تنظیم نمایید؟

شرکت در این سمینار آموزشی و کاربردی را به شما توصیه می نماییم.

محل برگزاری:
تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تلفنهای تماس:

021-66462673-66462689

سخنرانان

استاد علی قره داغلی

استاد علی قره داغلی

سردبیر روزنامه مناقصه مزاید و حقوقدان

مهندس شهرام حلاج

مهندس شهرام حلاج

مدرس، مشاور و پژوهشگر امور مناقصات و قراردادها

مهندس امیدرضا ریاحی

مهندس امیدرضا ریاحی

مدرس و مشاور سیستمهای مدیریتی

مهندس امیر عاکف

مهندس امیر عاکف

مدرس و مشاور قرارداها و مناقصات

استاد علی خویه

استاد علی خویه

مدیر آکادمی مذاکره ایران

برگزارکنندگان

جامعه متخصصان

جامعه متخصصان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
ارائه مطالب۸:۳۰۱۷:۳۰

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر