سمینار درآمدی بر سیستمهای مدیریت محتوای کدباز

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادکرج
موضوع رویدادتکنولوژی / برنامه نویسی
اضافه به تقویم
سمینار درآمدی بر سیستمهای مدیریت محتوای کدباز
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۶۳۲۲۰۹۱۰۲ داخلی ۱۲۲ و ۱۳۹
گزارش

آدرس:کرج خیابان طالقانی، پل آزادگان، روبروی مسجد مهدویه، مجتمع فنی تهران، سالن سمینار