رویداد به پایان رسیده است!
سمینار رایگان ورود موفق به بورس در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار رایگان ورود موفق به بورس

شروع:
دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ ۱۶:۳۰
پایان:
دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ ۱۹:۳۰
سمینار رایگان ورود موفق به بورس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران میدان انقلاب - دانشگاه تهران - دانشکده فنی دانشگاه تهران - انجمن علمی علوم مهندسی - کلاس ۷