رویداد به پایان رسیده است!
سمینار رایگان وقت کشی ممنوع در تاریخپنج‌شنبه ۴ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار رایگان وقت کشی ممنوع

شروع:
پنج‌شنبه ۴ بهمن ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۴ بهمن ۹۷ ۱۸:۰۰
سمینار رایگان وقت کشی ممنوع
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران تهران،خیابان آزادی،دانشگاه صنعتی شریف