رویداد به پایان رسیده است!
سمینار شادابی و سلامتی بازنشستگان در تاریخچهارشنبه ۱۳ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار شادابی و سلامتی بازنشستگان

شروع:
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵ ۱۱:۰۰
سمینار  شادابی و سلامتی بازنشستگان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد آنلاین است