رویداد به پایان رسیده است!
سمینار فن بیان و سخنوری در تاریخ جمعه ۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
جمعه ۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

سمینار فن بیان و سخنوری

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • فرهنگی هنری
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

احسان مهر علیها
احسان مهر علیها

مدرس سخنوری فن بیان و مهارتهای فردی_اجتماعی
کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی
نویسنده کتاب ادبی مرا دریاب

سخنرانان

احسان مهرعلیها
احسان مهرعلیها
مدرس سخنوری،فن بیان و مهارتهای فردی

احسان مهرعلیها مدرس سخنوری،فن بیان و مهارتهای فردی،اجتماعی
کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی،دارنده مقام اول جشنواره مسابقات سخنرانی پردیس دانشگاه تهران
دانش آموخته و دارای مدرک فن بیان و سخنوری از دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر نویسنده کتاب ادبی مرا دریاب

  • شروع: جمعه ۲ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
  • پایان: جمعه ۲ اسفند ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: تهران خیابان ولیعصر پایینتر ازپارک وی روبروی صداوسیما خ شهنواز پ ۹۳ موسسه علوم وفنون