رویداد به پایان رسیده است!
سمینار مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار در تاریخ چهارشنبه ۵ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۵ تیر ساعت ۰۵:۰۰

سمینار مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار

  • رایگان
  • خرم آباد
  • فنی، مهندسی و صنعت
  • شروع: چهارشنبه ۵ تیر ساعت ۰۵:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۵ تیر ساعت ۲۰:۰۰

آدرس: خرم آباد 17 شهریور