رویداد به پایان رسیده است!
سمینار مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار در تاریخ چهارشنبه ۵ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
چهارشنبه ۵ تیر

سمینار مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار

  • رایگان
  • خرم آباد
  • فنی، مهندسی و صنعت