رویداد به پایان رسیده است!
سمینار نحوه تنظیم لوایح مالیاتی در تاریخ جمعه ۵ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
جمعه ۵ مهر

سمینار نحوه تنظیم لوایح مالیاتی

  • ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  • مشهد
  • مالی

آدرس: مشهد بلوار پیروزی ،بلوار خاقانی، خاقانی 12، برج سپید