سمینار نحوه تنظیم لوایح مالیاتی

شروع:
جمعه ۵ مهر ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
جمعه ۵ مهر ۹۸ ۱۹:۰۰
مکان: مشهد
سمینار نحوه تنظیم لوایح مالیاتی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد بلوار پیروزی ،بلوار خاقانی، خاقانی 12، برج سپید