سمینار نحوه مدیریت استعدادها در کسب و کار

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
سمینار نحوه مدیریت استعدادها در کسب و کار
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۶۶۰۲۷۶۲۲
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

مدرس دوره : دکتر رضا طهماسبی

• عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

• مشاور منابع انسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت امن افزار گستر شریف

• مجری پروژههای مختلف مدیریت استعداد و حقوق و دستمزد

• پژوهشگر و مؤلف در زمینه مدیریت استعدادها

• سخنران کارگاههای مختلف مدیریت استعداد، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد و مسیر شغلی

• مدرس دورههای مدیریت منابع انسانی و نظریه سازمان در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران

مخاطبان دوره:

مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی به ویژه مدیران منابع انسانی

• دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مدیریت


 
سرفصلهای دوره

چرا شرکتها و سازمانها نیازمند برنامههای مدیریت استعداد (Programs Hipo) هستند؟

• شرکتهای جهانی چه تجاربی در زمینه مدیریت استعدادها دارند؟

• علت شکست برخی از برنامههای مدیریت استعداد چیست و یک برنامه خوب در این زمینه چه الزاماتی دارد؟

• چه افرادی در شرکت ما استعداد یا نیروی کلیدی (Player A)محسوب میشوند؟

• با چه روشها و ابزارهایی میتوان استعدادها و نیروهای کلیدی شرکت خود را شناسایی کرد؟

• آیا استعدادها فقط در مشاغل کلیدی و استراتژیک هستند یا درون دیگر مشاغل نیز میتوانند حضور داشته باشند؟

• آیا استعدادها فقط از گروه مدیران هستند یا سایر کارکنان را نیز پوشش میدهند؟ آیا این امکان وجود دارد برخی از مدیران شرکت درون خزانه استعداد قرار نگیرند؟ چگونه میتوان پیامدهای منفی چنین پدیدهای را کاهش داد؟

• چه مزایا و فرصتهایی را میتوان به استعدادهای شرکت اعطا نمود؟

• چه نقشهایی را میباید برای افرادی که به منزله استعداد و نیروی کلیدی شناخته شدهاند تعریف کرد؟

• آیا فردی که امروز به منزله استعداد شناخته شده در آینده نیز همینگونه است؟ چگونه میتوان چنین هدفی را تضمین نمود؟

• واکنش افرادی که به منزله استعداد شناسایی نشدهاند چیست؟ چگونه میتوان چنین پیامدهایی را به صورت اثربخش مدیریت کرد؟ 

آدرس:تهران خیابان آزادی- بلوار شهید اکبری- خیابان قاسمی- کوچه گلستان- پلاک 3