رویداد به پایان رسیده است!
سمینار "چگونه آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل کوواریانس را انجام دهم؟" در تاریخ سه‌شنبه ۳ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار "چگونه آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل کوواریانس را انجام دهم؟"

شروع:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۱:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۲:۱۵
سمینار "چگونه آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل کوواریانس را انجام دهم؟"
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

مائده زارعی

مائده زارعی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی