سمینار "چگونه بخش‌های بحث و نتیجه‌گیری پژوهش خود را بنویسم؟"

شروع:
سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸ ۱۱:۳۰
پایان:
سه‌شنبه ۷ خرداد ۹۸ ۱۲:۱۵
سمینار "چگونه بخش‌های بحث و نتیجه‌گیری پژوهش خود را بنویسم؟"
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر فرنوش اعلامی

دکتر فرنوش اعلامی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی