سمینار "کمال‌طلبی و اهمال‌کاری در برنامه‌ریزی تحصیلی (آموزشی و پژوهشی)"

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۷ آذر ۹۷ ۱۱:۳۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۷ آذر ۹۷ ۱۲:۱۵
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادعلوم انسانی / آموزش
اضافه به تقویم
سمینار "کمال‌طلبی و اهمال‌کاری در برنامه‌ریزی تحصیلی (آموزشی و پژوهشی)"
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

دکتر حسین پورشهریار

دکتر حسین پورشهریار

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس:تهران ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی