رویداد به پایان رسیده است!
سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران در تاریخپنج‌شنبه ۸ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

شروع:
پنج‌شنبه ۸ آذر ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۸ آذر ۹۷ ۱۷:۰۰
 سومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد